به گزارش خبرگزاری ایپنا ؛ با حکم رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی، پرویز سیروس پور به عنوان مشاور عالی رئیس فدراسیون کشتی در امور اجرایی فدراسیون کشتی منصوب شد.
پرویز سیروس پور از پیشکسوتان سرشناس کشتی است که سابقه ریاست و دبیری فدراسیون کشتی و مربیگری تیم ملی را در کارنامه کاری خود دارد.