به گزارش خبرگزاری ایپنا ،اسامی کشتی گیران صاحب مدال المپیک، جهان و قاره ای در این رقابت ها به تفکیک وزن به شرح زیر است:
وزن ۵۹ کیلوگرم:
روسیه:
مینگیان سیمینوف (برنز المپیک ۲۰۱۲، نقره جهان- قهرمان اروپا)  – استپان ماریانیان (قهرمان بازی های اروپایی و اروپا، طلای جوانان جهان)
قزاقستان:
ژانسیریک سارسینبایف (نقره جوانان جهان)- آیدوس سلطان گالی (قهرمان جوانان آسیا)
ایران:
محسن حاجی‌پور (برنز آسیا)- سامان عبدولی (نقره آسیا، نقره جوانان جهان)
آذربایجان:
روشن بایراموف (نقره المپیک، طلا، نقره و برنز جهان)
وزن ۶۶ کیلوگرم:
روسیه:
آرتم سورکوف  (برنز جهان- قهرمان اروپا و بازی های اروپایی)
قزاقستان:
دانیار کالینوف (برنز جوانان آسیا)
ایران:
مهدی زیدوند (نقره و برنز آسیا، برنز جوانان جهان) – علی ارسلان (قهرمان جوانان آسیا)
آذربایجان:
کامران ممدوف (برنز اروپا)
ترکیه:
آتاکان یوکسل (قهرمان جوانان اروپا) – انس باشار (برنز زیر ۲۳ اروپا- نقره جوانان جهان)
اوکراین:
پرویز نصیب اف (نقره جوانان اروپا)
وزن ۷۱ کیلوگرم:
روسیه:
ابوزید مانتسیگوف (قهرمان جوانان جهان- قهرمان روسیه و جام پادوبنی)
قزاقستان:
دیمیو ژادرایف (برنز آسیا)
ایران:
افشین بیابانگرد (برنز جهان، برنز بازی های آسیایی، قهرمان آسیا)
آذربایجان:
رسول چونایف ( برنز المپیک، طلا و برنز جهان) – حسن علی اف (طلا و برنز جهان)
وزن ۷۵ کیلوگرم:
روسیه:
رومن ولاسوف (دو طلای المپیک و جهان) – چنگیز لابازانوف (قهرمان جهان)
قزاقستان:
تامرلان شادوکایف (قهرمان جوانان جهان) – ماخات یرژیپوف (نقره و برنز آسیا)
ایران:
سعید عبدولی (برنز المپیک، قهرمان جهان، قهرمان بازی های آسیایی و قهرمان جوانان جهان)
آذربایجان:
الوین مورسالیف  (برنز جهان، قهرمان بازی های اروپایی، طلای جوانان جهان) – اسلام بک دادوف (برنز جوانان جهان)
ترکیه:
امره کوش (برنز جهان)
اوکراین:
میکولا دارگان (نقره جوانان اروپا) – آرتم ماتیاش (نقره جوانان اروپا)
وزن ۸۰ کیلوگرم:
روسیه:
رمضان آباچاریف (قهرمان جهان)
ایران:
یوسف قادریان (برنز جهان- قهرمان آسیا) – رامین طاهری (قهرمان آسیا، نقره و نقره و برنز جوانان جهان)
آلمان:
پاسکال ایزل (قهرمان اروپا)
آذربایجان:
رفیق حسین اف (قهرمان اروپا، نقره بازی های اروپایی) – امین احمد اف (برنز المپیک)
ترکیه:
اصلان آتم (نقره و برنز جهان)
اوکراین:
دیمیتری پیشکوف (برنز بازی های اروپایی)
وزن ۸۵ کیلوگرم:
روسیه:
داویت چاکوتادزه (قهرمان المپیک و بازی های اروپایی) – یوگنی سالیف (نقره جهان- قهرمان بازی های اروپایی و ارتش های جهان)
قزاقستان:
عظمت کاستوبایف (قهرمان جوانان آسیا)
آذربایجان:
اسلام عباس اف (طلا و نقره جوانان جهان)
ترکیه:
متهان باشار (برنز بازی های اروپایی و برنز جوانان جهان)
وزن ۹۸ کیلوگرم:
قزاقستان:
علیم خان سیزدیکوف (نقره جوانان آسیا)
ایران:
مهدی علیاری (قهرمان بازی های آسیایی و آسیا) – سید مصطفی صالحی‌زاده (قهرمان جوانان آسیا)
آلمان:
اولیور هاسلر(نقره جهان) – پیتر اوهلر (نقره جوانان جهان)
آذربایجان:
اورخان نورایف (قهرمان جوانان جهان)
ترکیه:
جنگ ایلدیم (برنز المپیک و برنز جهان)
وزن ۱۳۰ کیلوگرم:
روسیه:
سرگئی سمینوف (برنز المپیک- نقره جوانان جهان)
قزاقستان
دامیر کاظم بایف (برنز آسیا)
ایران:
بهنام مهدی‌زاده (قهرمان آسیا)- امیر قاسمی منجزی (قهرمان آسیا)
آلمان:
ادوارد پاپ (پنجم المپیک)- کریستین جان (برنز زیر ۲۳ سال اروپا)
آذربایجان:
صباح شریعتی (برنز المپیک و نقره بازی های اروپایی)
ترکیه:
رضا کایالپ (نقره و برنز المپیک، طلا، نقره و برنز جهان)
اوکراین:
میکولا کوچمی (نقره زیر ۲۳ اروپا) – الکساندر چرنتسکی (برنز جهان، نقره اروپا)