به گزارش خبرگزاری ایپنا ؛ رقابت های جام فجر وزنه برداری با هزینه های میلیاردی که برای آن شده بود با قهرمانی خوزستانی ها به پایان رسید. هرچند مدال ها و جام قهرمانی در ایران ماند و به کشور دیگری نرفت تا به اصطلاح از این جیب به آن جیب شود اما این اتفاق نمی تواند جلوی دید ما را از کیفیت پایین این رقابت ها بگیرد.

در اکثر اوزان ، تیم‌های خارجی زنه‌بردارنی با رکورد پایین را  راهی این مسابقات کرده‌ بودند و این از جذابیت رقابت ها تا حد زیادی کاسته بود، حتی حضور تیم‌هایی مانند آذربایجان و ترکیه هم نتوانست تنور رقابت‌ها را آن‌چنان داغ کند.

در طل مسابقات نه تنها شاهد جذابیت و هیجان نبودیم بلکه تمام نفراتی که بر روی کاغذ تصور می‌شد قهرمان شوند، بر روی سکو قرار گرفتند. با نگاه به رکوردها تنها بیرالوند و تا حدودی علی داودی توانسته‌اند رکوردهای قابل قبولی را به ثبت برساند.

از فدراسیون وزنه برداری انتظار می رود ، علاوه بر صرف هزینه کمی هم به فکر کیفیت رقابت های جام فجر باشند و تیم های خارجی که به ایران میاورند چیزی بیش از حد یک مهمان برای خورد و خوراک در هتل و … باشند!

امید است سومین دوره جام فجر با کیفیت بالاتری برگزار شود

دسته ۵۶ کیلوگرم

حسن گل‌پرور از تیم خوزستان با ۲۱۴ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۲۸۵ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۲۶۴ کیلوگرم

دسته ۶۲ کیلوگرم

یعقوب پشوتنی از تیم خوزستان با رکورد ۲۶۷ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۲۸۸ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۲۹۶ کیلوگرم

 دسته ۶۹ کیلوگرم

مصطفی زارعی از تیم‌ ‌ملی جوانان با رکورد ۲۸۱ کیلوگرم

رکورد جوانان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۳۱۵ کیلوگرم

رکورد جوانان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۳۱۰ کیلوگرم

دسته ۷۷ کیلوگرم

حسین غزالیان از تیم‌ ‌ملی جوانان با رکورد ۳۱۳ کیلوگرم

رکورد جوانان آسیا در سال ۲۰۱۶:  ۳۲۱ کیلوگرم

رکورد جوانان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۳۲۶ کیلوگرم

دسته ۸۵ کیلوگرم

علی مکوندی از تیم خوزستان با رکورد ۳۵۴ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۳۷۳ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۳۷۲ کیلوگرم

دسته ۹۴ کیلوگرم

 رضا بیرالوند از تیم‌ ‌ملی جوانان با رکورد ۳۸۱ کیلوگرم

رکورد جوانان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۳۶۵ کیلوگرم

رکورد جوانان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۳۶۹ کیلوگرم

دسته ۱۰۵ کیلوگرم

رضا دهدار از تیم خوزستان با رکورد ۳۵۵ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۴۰۱ کیلوگرم

رکورد بزرگسالان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۴۰۳ کیلوگرم

دسته ۱۰۵+ کیلوگرم

علی داودی از تیم‌ ‌ملی جوانان با رکورد ۳۹۱ کیلوگرم

رکورد جوانان آسیا در سال ۲۰۱۶: ۳۸۳ کیلوگرم

رکورد جوانان اروپا در سال ۲۰۱۶: ۴۰۰ کیلوگرم