به گزارش خبرگزاری ایپنا؛ در مسابقات دو و میدانی داخل سالن استکلهم سوئد،در دوی ۳۰۰۰ متر، محمدرضا ابوترابی فرد از تیم باشگاهی سپارواگن موفق شد با ثبت زمان ۸:۱۲:۴۹ ضمن کسب مقام سومی این دوره از مسابقات، رکورد ملی این ماده را به نام خود ثبت کند.

ماریوس ودویک با زمان ۸:۰۲:۴۸ به عنوان قهرمانی دست یافت، پس از وی دنیل لونگرین در مکان دوم با ثبت زمان ۸:۰۹:۳۹ قرار گرفت.

در این ماده سامو میکونن، ویدار یوهانسون و آلبین ریدفِلت به ترتیب در مکان های چهارم تا ششم جای گرفتند.