به گزارش خبرگزاری ایپنا ، مرتضی مهرزاد بازیکن تیم والیبال نشسته ایران و بلند قدترین مرد ایران در کنار دکتر روحانی، در حاشیه مراسم تجلیل از قهرمانان و نشان آوران المپیک و پارالمپیک که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد.