به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از روابط عمومی هیأت موتورسواری واتومبیلرانی استان تهران؛  طی جلسه ای که روز شنبه ۲۱ اسفندماه در محل وزارت ورزش و جوانان به منظور ارزیابی لباس طراحی شده برای بانوان موتورسوار تشکیل شده بود ، حاضرین در کارگروه معاونت ورزش بانوان به اتفاق آراء ، لباس ارائه شده را مورد تاییدو تصویب قرار دادند.

در این نشست مهوش صادقی تبار مسئول فرهنگی فدراسیون به همراه الهام غیاثی نائب رئیس بانوان موتورکراس هیأت تهران با لباس طراحی شده حضور پیدا کرده بودند که اعضای کارگروه معاونت ورزش بانوان با بررسی کامل ، آن را تائید و پوشیدن این لباس را در مسابقات داخلی و بین المللی ، مناسب با معیارهای تعریف شده ارزشی نظام مقدس جمهوری اسلامی دانستند.

انتهای پیام/