برنامه رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا  و به نقل از فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی روزهای ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت ماه در شهر باکو آذربایجان برگزار می شود.
* برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:
سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه:
وزن کشی اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه:
مسابقات اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی
وزن کشی اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه:
مسابقات اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه:
مسابقات اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه:
مسابقات اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد