به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایپنا؛  ترکیب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان برای شرکت در رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا و مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی اعلام شد.

کشتی آزاد
?۵۷ کیلوگرم:یونس سرمستی – رضا اطری (قهرمانی آسیا)-حسن رحیمی – یونس سرمستی(بازی های کشورهای اسلامی)
?۶۱ کیلوگرم:بهنام احسان پور (قهرمانی آسیا)- مسعود اسماعیل پور (بازی های کشورهای اسلامی)
? ۶۵ کیلو گرم: میثم نصیری – مهدی یگانه جعفری (قهرمانی آسیا)- میثم نصیری (بازی های کشورهای اسلامی)
? ۷۰ کیلو گرم: حامد رشیدی (قهرمانی آسیا)مصطفی حسین خانی (بازی های کشورهای اسلامی)
? ۷۴ کیلو گرم: بهمن تیموری (قهرمانی آسیا) پیمان یاراحمدی (بازی های کشورهای اسلامی)
? ۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی (قهرمانی آسیا) حسن یزدانی (بازی های کشورهای اسلامی)
?۹۷ کیلو گرم: حسین شهبازی (قهرمانی آسیا) امیر محمدی (بازی های کشورهای اسلامی)
? ۱۲۵ کیلو گرم: کمیل قاسمی – یداله محبی (قهرمانی آسیا) کمیل قاسمی – یداله محبی (بازی های کشورهای اسلامی)
کشتی فرنگی
?۵۹ کیلوگرم:سامان عبدولی (قهرمانی آسیا) محمد نوربخش (بازی های کشورهای اسلامی)
?۶۶ کیلوگرم:علی ارسلان (قهرمانی آسیا) مهدی زیدوند (بازی های کشورهای اسلامی)
?۷۱ کیلوگرم: افشین بیابانگرد – فرشاد بلفکه (قهرمانی آسیا) محمد علی گرایی (بازی های کشورهای اسلامی)
? ۷۵ کیلوگرم:پژمان پشتام (قهرمانی آسیا) رسول گرمسیری (بازی های کشورهای اسلامی)
?۸۰ کیلوگرم: رامین طاهری (قهرمانی آسیا) یوسف قادریان (بازی های کشورهای اسلامی)
? ۸۵ کیلوگرم: حسین نوری (قهرمانی آسیا) مهدی فلاح (بازی های کشورهای اسلامی)
? ۹۸ کیلوگرم:سید مصطفی صالحی زاده (قهرمانی آسیا) مهدی علییاری (بازی های کشورهای اسلامی)
?۱۳۰ کیلوگرم:شهاب قوره جیلی (قهرمانی آسیا) بهنام مهدی زاده (بازی های کشورهای اسلامی)

 

انتهای پیام/