بازیکن تیم پرسپولیس مدال طلای قهرمانی لیگ را گردن فرزند کاپیتان فقید انداختند.

به گزارش خبرگزاری ایپنا ،بعد از اتفاقاتی که شب گذشته و در زمان اهدای جام قهرمانی به بازیکنان پرسپولیس رخ داد ٢ بازیکن این تیم مدال طلای خود را گردن فرزند کاپیتان فقید تیم پرسپولیس انداختند.

مهدی طارمی و محسن مسلمان بعد از مراسم اهدای جام قهرمانی، هانی نوروزی را به منزل دعوت کرده و مدال طلای قهرمانی لیگ را گردن هانی نوروزی انداختند.