به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایپنا، جنگ رسانه ای بین علی دایی و علی کریمی مدتی است که به راه افتاده است و رفتار این دو اسطوره باشگاه پرسپولیس هواداران پرسپولیس را نگران کرده است، تا جایی که آنها با هجوم به صفحات اینستاگرام برخی از پیشکسوتان از آنها می خواهند تا بین این دو وساطت کنند.

عابدزاده یکی از این نفرات بود که به خواسته مردم اجابت کرد و سعی کرد تا میانجیگری کند، البته خداداد عزیزی معتقد بود این دو نفر از همدیگر خوششان نمی آید و اگر هم به اجبار اطرافیان آشتی کنند باز با یکدیگر به مشکل می خورند.

علی دایی در جدیدترین اظهار نظرش در این باره گفته است که علی کریمی را دوست دارد و به حرمت اعتبار کریمی جوابش را نمی دهد، حالا وقت شادی پرسپولیسی هاست.