به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایپنا، حنیف عمران زاده در واکنش به خداحافظی برهانی از دنیای فوتبال  در صفحه رسمی اینستاگرام خود خطاب به آرش برهانی نوشت: خیلی زود تصمیم گرفتی خداحافظی کنی ، هنوز هم می تونستی بازی کنی و بدرخشی افتخار می کنم چند سال کنارت بازی کردم ، آقای گل دوست داشتنی خوش قلب با معرفت امیدوارم تو مرحله جدید زندگیت موفق بشی.