ملاقات احسان روزبهانی و ناطق نوری منجر به برطرف شدن کدورت دو ساله این ملی پوش و رئیس کهنه کار فدراسیون بوکس شد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا ،  ظهر روز گذشته با میانجی گری دکتر دادکان، احسان روزبهانی و پدرش در محل فدراسیون بوکس حاضر شدند و با احمد ناطق نوری ملاقات صمیمی داشتند که منجر به رفع کدورت های دو ساله و آشتی طرفین شد.
احسان روزبهانی که سرشناس ترین چهره رشته بوکس است ماه ها پیش از المپیک ریو با دخالت ها و کارشکنی های برخی افراد داخل فدراسیون با ناطق نوری رئیس کهنه کار این فدراسیون به مشکل خورد تا جایی که مصاحبه های جنجالی طرفین عرصه را برای فعالیت مثمر ثمر این ورزشکار تنگ و تنگ تر کرد و روزبهانی علیرغم شایستگی های فنی نتوانست در ریو خوش بدرخشد.
حالا و بعد از گذشت بیش از یک سال روزبهانی در شرایطی که انتظار می رفت یک نفر از داخل فدراسیون میانجی گری کند با وساطت یک فرد خارج از مجموعه بوکس(دکتر دادکان) با ناطق نوری آشتی کرد.
این احتمال می رود که روزبهانی در آینده ای نزدیک در اردوی تیم ملی بوکس حضور پیدا کند.