به گزارش خبرگزاری ایپنا  ؛  مرحله دوم تور دوچرخه سواری کومانو ژاپن به مسافت ۱۰۹ کیلومتر برگزار شد . در پایان این مرحله حمید پورهاشم  و میرصمد پورسیدی به ترتیب در رده های هفتم و هشتم قرار گرفت.
پورهاشم همچنین پیراهن کوهستان را بر تن کرد.
توریبیو از تیم ماتریکس ژاپن پیراهن طلایی و امتیازی را به دست آورد.
فردا مرحله سوم و پایانی تور برگزار می شود.
رده بندی انفرادی رکابزنان تیم شهرداری تبریزدر مرحله دوم تور:
۱-توماس لیباس از تیم کینان ژاپن با زمان ۲ ساعت و ۳۹ دقیقه و ۴۶ ثانیه
.
.
۷-حمید پورهاشم با اختلاف زمانی ۳۸ ثانیه نسبت به نفر اول
۸-میرصمد پورسیدی با اختلاف زمانی ۴۵ ثانیه نسبت به نفر اول
۱۹-وحید غفاری با اختلاف زمانی ۲دقیقه و ۶ ثانیه نسبت به نفر اول
۲۱-سعید صفرزاده با اختلاف زمانی ۲ دقیقه و ۱۱ ثانیه نسبت به نفر اول
۴۴-محمد قره باغی با اختلاف زمانی ۶دقیقه و ۵۸ثانیه نسبت به نفر اول
رده بندی مجموع دو مرحله تور:
۱-ویسنته توریبیو از تیم ماتریکس ژاپن با زمان ۵ ساعت و ۱۴ دقیقه
.
.
۵-میرصمد پورسیدی با اختاتف زمانی ۵۳ ثانیه نسبت به نفر اول
۱۰-حمید پورهاشم با اختلاف زمانی ۲دقیقه و ۱۱ ثانیه نسبت به نفر اول
۲۲- وحید غفاری با اختلاف زمانی ۳دقیقه و ۴۰ ثانیه نسبت به نفر اول
۲۳-سعید صفرزاده با اختلاف زمانی ۳دقیقه و ۴۷ ثانیه نسبت به نفر اول
۴۷-محمد قره باغی با اختلاف زمانی ۸دقیقه و ۳۳ ثانیه نسبت به نفر اول
رده بندی تیمی:
۱-کینان ژاپن با زمان ۱۵ ساعت و ۴۵ دقیقه و ۱۹ ثانیه
۲-شهرداری تبریز با تخناتف زمانی ۴۲ ثانیه نسبت به تیم اول
۳-ماتریکس ژاپن با اختلاف زمانی ۷ دقیقه و ۴۲ ثانیه
انتهای پیام