به گزارش خبرگزاری ایپنا ؛ وحيد مومني رئيس سازمان ليگ در گفت و گو با سايت فدراسيون كاراته اظهار داشت: تاكنون ۵ تيم براي حضور در سوپر ليگ مردان اعلام آمادگي كرده اند و مسابقات طي روال سالهاي گذشته برگزار مي شود؛ يعني كوميته مردان در اوزان ۵۵، ۶۰، ۶۷، ۷۵، ۸۴ و ۲ وزن آزاد و در بخش بانوان در اوزان ۵۰، ۵۵، ۶۱، ۶۸ ، ۶۸+ و ۲ وزن آزاد رقابتها پيگيري خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه مسابقات كاتا نيز همزمان با مبارزات كوميته در برنامه هفتگي ليگ پيگيري خواهد شد، افزود: در پايان ليگ علاوه بر رده بندي تيم ها در مجموع كاتا و كوميته، كاپ قهرماني به طور مجزا به تيم هاي برتر كاتا و كوميته نيز اهدا خواهد شد.

رئيس سازمان ليگ درخصوص امتيازات در نظر گرفته شده براي مبارزات هم گفت: هر برد در مبارزات انفرادي ۳ امتياز دارد اما امتياز كاتاي تيمي در حال بررسي هست كه ۴ امتياز باقي بماند يا امتياز را به عدد ۵ برسانيم. البته در اين خصوص مي خواهيم با كارشناسان امر گفت و گو كنيم.

مومني درمورد ليگ هاي پايه تصريح كرد: ليگ پايه خردسالان و نونهالان با رقابتهاي كاتا برگزار مي شود ولي در رده سني نوجوانان و جوانان رقابتها به صورت دو ليگ مجزا كاتا و كوميته انجام خواهد شد. امسال به صورت آزمايشي ليگ كاتاي جوانه و آينده سازان برگزار مي شود كه شركت كنندگان آن تركيبي از اين دو رده سني هستند. ليگ هاي كوميته جوانه و آينده سازان نيز به صورت مجزا برگزار مي شود.

وي در خصوص ميزان مبلغ دريافتي براي فصل جديد ليگ هاي پايه كاراته گفت: مبلغي براي وروديه دريافت نمي شود اما تيمها براي تداوم حضور تا پايان فصل ليگ بايد يك چك ضمانت به سازمان ليگ فدراسيون ارائه دهند.

انتهای پیام