به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایپنا؛ هرچند فدراسیون دوچرخه سواری تمهیدات ویژه ای را برای مبارزه با دوپینگ رکابزنان انجام داده است و کار حتی به گرفتن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی قبل از اعزام به مسابقات بین المللی رسیده اما این بار خبر می رسد که یک دوچرخه سوار دیگر در مسابقات داخلی دوپینگ کرده است!

رامین طباطبایی، دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در این باره گفت: در جریان بررسی اولیه از این ورزشکار نمونه A  آن مثبت اعلام شده است و منتظر تشکیل جلسه استیناف هستیم.در صورتی که این ورزشکار نتواند در جلسه استیناف مدارک قابل قبولی ارائه دهد، در صدور رای نهایی پیرامون دوپینگ این ورزشکار تصمیم گیری انجام خواهد شد و رای نهایی خود را درباره میزان محرومیت این ورزشکار اعلام خواهیم کرد.

انتهای پیام