به گزارش خبرگزاری ایپنا؛  به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، با اعلام فاطمه اسدپور سرمربی تیم‌ ملی پومسه دانشجویان دختران، فاطمه حسام در بخش «پومسه انفرادی» و نگین گیل سمایی، فاطمه حسام و مهسا صادقی در بخش «پومسه تیمی» اعضای تیم‌ملی پومسه را در بیست و نهمین دوره مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان تشکیل می‌دهند.

همچنین با اعلام احمد اخلاقی سرمربی تیم‌ملی پومسه دانشجویان پسر کشورمان، مهدی جمالی در بخش «انفرادی» و حسین بهشتی، مهدی جمالی و امیررضا مهربان در بخش «تیمی» اعضای تیم‌ملی پومسه را در یونیورسیاد دانشجویان جهان تشکیل می‌دهند.

ملی‌پوشان کشورمان در دو نوبت صبح و عصر تمرینات خود را در مرکز جهانی تکواندو پیگیری می‌کنند.

بیست و نهمین دوره مسابقات یونیورسیاد جهانی دانشجویان از ۲۸ مردادماه تا ۸ شهریورماه سال‌جاری به مدت ۱۱ روز در کشور چین تایپه برگزار می‌شود.