به گزارش  خبرگزاری ایپنا تیم فوتبال اوستنده بلژیک دیروز در دیداری دوستانه به مصاف لوورن رفت و با نتیجه ۳-۱ شکست خورد. رامین رضاییان هم در این دیدار حضور داشت و حدود ۷۰ دقیقه در زمین بازی کرد و نمایش بسیار خوبی هم داشت.

در نیمه نخست صحنه ای مشکوک داخل محوطه جریمه تیم لوورن پیش آمد که داور اعتقادی به خطا نداشت و همین باعث شد تا رامین رضاییان با استارتی سریع خود را به داور برساند و با فریاد های مداوم اعتراض خمود را بابت این تصمیم به گوش داور برساند.

نکته جالب این است که این فریادهای رامین و هم تیمی اش باعث نشد تا داور به آنها کارتی نشان بدهد.