به گزارش خبرگزاری ایپنا ؛  فدراسیون فوتبال درحال حاضر مشغول بنایی و تعمیرات داخل فدراسیون و دفتر دبیرکل سابق فدراسیون است .

امروز تعدادی از ماموران شهرداری با لباس مخصوص شهرداری با مشاهده مصالح ساختمانی جلوی درب فدراسیون به داخل فدراسیون رفتند و اعلام کردند که این بنایی غیرقانونی است و شهرداری به آنها مجوز نداده است.

برخی از شنیده ها از شاهدان عینی حاکی از آن است که ماموران شهرداری که وارد ساختمان فدراسیون فوتبال شده بودند، پس از  مدتی به بیرون آمدند و در حالی که البسه‌های ورزشی در دست‌شان بود، سوار بر موتور شدند و رفتند.