به گزارش  خبرگزاری ایپنا؛ در رقابت های این دسته ۱۱ وزنه بردار حضور داشتند و در پایان مانی دهباشی با رکورد  ۱۵۱ کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یافت، سینا قنبری حائز با رکورد ۱۴۴ کیلوگرم نایب قهرمان شد و عنوان سوم نیز به نام علیرضا ایزدی با ثبت رکورد ۱۳۵ کیلوگرم رسید.

در بخش جوانان این دسته نیز علیرضا ایزدی با رکورد ۱۳۵ کیلوگرم اول شد، حسین فرخنده با رکورد ۸۷ کیلوگرم در جایگاه دوم ایستاد و عنوان سوم نیز به نام احمدرضا احمدی با رکورد ۶۵ کیلوگرم ثبت شد.

در ادامه مسابقات نوبت صبح، وزنه برداران دسته ۵۴ کیلوگرم به روی تخته رفته اند.

رقابت های قهرمانی کشور وزنه برداری جانبازان و معلولین از ۲۵ تا ۲۷ تیر ماه در محل فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین برپاست.