رقابتهاي قهرماني كشور(انتخابي تيم ملي) سبكهاي آزاد كاراته ۲۱ مرداد ماه براي بانوان و ۲۷ مرداد ماه براي آقايان در تهران برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاری ایپنا و به نقل از  سايت فدراسيون كاراته، رقابتهاي قهرماني كشور(انتخابي تيم ملي) سبكهاي آزاد كاراته در رده سني بزرگسالان و در دو بخش كاتا و كوميته انفرادي ۲۱ مرداد ماه براي بانوان در سالن شهيد كبگانيان تهران و براي آقايان ۲۷ مرداد ماه در سالن شهيد افراسيابي برگزار مي شود كه ورزشكاران داراي كمربند قهوه اي به بالا مجاز به شركت در اين پيكارها هستند.

اين رقابتها در اوزان ۶۰-، ۶۵-،۷۰-،۷۵-، ۸۰-،۸۵-، ۹۰- و۹۰+ كيلوگرم در بخش مردان واوزان ۵۵-، ۶۰-، ۶۵-، ۷۰- و ۷۰+كيلوگرم در بخش بانوان انجام خواهد شد.

شركت در اين مسابقات آزاد بوده و محدوديتي ندارد.
كاراته كاها در اين مسابقات  مرداد ماه بايد مراجعه به سايت فدراسيون كاراته و از طريق سامانه الكترونيكي اقدام به ثبت نام كنند.