عبدالرضا کارگر و امین رشید لمیر به ترتیب به عنوان سرمربی تیم های ملی کشتی پهلوانی و کشتی آلیش، ترکمن گورش و قزاق کوراش مردان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزار ی ایپنا ، عبدالرضا کارگر بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی پهلوانی تا پایان بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی ایندورگیم و مسابقات جهانی این رشته منصوب شد.
همچنین امین رشید لمیر بعنوان سرمربی تیم های ملی کشتی آلیش، ترکمن گورش و قزاق کوراش مردان تا پایان بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی ایندورگیم و مسابقات جهانی این رشته ها منصوب شد.علی صحرایی نیز بعنوان سرپرست این تیم ها منصوب شد.
پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا روزهای ۲۶ شهریور تا ۵ مهرماه سال جاری در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان برگزار می شود.