به گزارش خبرگزاری ایپنا ؛ مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی ایران در رده بزرگسالان برگزار شد و در پایان مهدی سهرابی عنوان قهرمانی را در ماده استقامت جاده بدست آورد.

محمد رجبلو مقام دوم را به دست آورد و عنوان سومی هم به علی خادمی رسید.

 در رده سنی امید هم جعفر علیزاده قهرمان شد . محمد گنج خانلو  و مجید شکاری به ترتیب دوم و سوم شدند.

مسابقه دوچرخه سواری قهرمانی کشور در یزد در حال برگزاری است و اسون لینک از آلمان نماینده اتحادیه جهانی دوچرخه سواری هم در این رقابتها حضور دارد.

او مسابقات را در بحث  ضد دوپینگ  کنترل می کند.

انتهای پیام