به گزارش خبرگزاری ایپنا ؛  مراسم افتتاحیه اولین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشگاه های سراسر کشور به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور ورزشکاران شرکت کننده در این رویداد برگزار شد.

در این مراسم نیلی رئیس دانشگاه تهران، مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان،پورکیانی مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم، شعبانی بهار معاون ورزش همگانی وزارت ورزش،سرسنگی معاون دانشگاه تهران و حبیب اللهی مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه تهران حضور داشتند.

این رقابت ها از دیروز به مدت ۳ روز ادامه خواهد داشت. اولین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشگاه های سراسر کشور در بخش پسران نیز از روز یکشنبه هفته آینده به میزبانی دانشگاه تهران برگزار می شود.