به گزارش  خبرگزاری ایپنا ؛ علی امین‌الشریعه نجفی، پزشک باتجربه ای که در تراکتورسازی، گسترش فولاد و نفت آبادان همراه با فراز کمالوند بود، امروز از تیم آبادانی جدا شد. دکتر نجفی که از متخصصان در ایران است، بعد از مدت کوتاهی که برای همکاری با نفت راهی آبادان شده بود، به خاطر ادامه تحصیل قصد دارد به خارج از کشور سفر کند، به همین خاطر مجبورشد از نفت آبادان و فراز کمالوند جدا شود.